Jakie są najlepsze raje podatkowe do inwestowania na świecie?

Najlepiej płatne pozycje we współczesnym biznesie i świecie finansów to naturalnie funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek giełdowych czy funkcja właściciela w przedsiębiorstwie, zakładzie produkcyjnym albo korporacji międzynarodowej. Trudno jest jednak znaleźć jakąkolwiek szkołę czy złotą metodę pozwalającą na zostanie właścicielem prosperującej firmy czy prezesem korporacji – trzeba wykazać się przedsiębiorczością, know-how i nierzadko mieć kapitał początkowy oraz trochę szczęścia. Pod tym względem, odpowiedź na pytanie w co dzisiaj najlepiej inwestować powinna brzmieć – w przedsiębiorstwo czy samozatrudnienie.

Inwestowanie z głową powinno jednak polegać na tym, aby świadomie wykorzystywać stworzone instrumenty i możliwości do optymalizowania finansów swojej działalności. Utrzymanie budżetu firmy w ryzach i zbilansowanie kosztów jest znacznie łatwiejsze, jeśli system podatkowy czy regulacje finansowo-handlowe i prawne są wymagające względem firm. Jeśli regulacje w danym kraju są bardziej liberalne, a prowadzący działalność gospodarczą może płacić bardzo niskie podatki, wtedy firma ma możliwość wygenerowania dodatkowych zysków poprzez ukrycie zarobku przed własnymi lokalnymi organami podatkowymi.

Mechanizmy działające w rajach podatkowych

Oczywiście do raju podatkowego można uciekać nie tylko po to, aby ukrywać zarobione pieniądze przed fiskusem kraju prowadzenia działalności. Dla globalnych marek i korporacji międzynarodowych mających biura i siedziby w kilkudziesięciu państwach posiadanie spółki także w takim kraju jak Monako czy Dominikana nie musi być niczym dziwnym. Dla firm małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają tak wielu pracowników, mają znacznie mniejszy zysk roczny – możliwość uniknięcia surowego opodatkowania to jednak często swoiste biznesowe i finansowe „być albo nie być”.

Niektóre raje podatkowe mają także po prostu znacznie bardziej liberalne przepisy w innych dziedzinach prowadzenia działalności, które po prostu na co dzień ułatwiają przedsiębiorcy wykonywanie swoich obowiązków czy rozwiązywanie zleceń, nawiązywanie kontaktów biznesowych albo rozliczanie kontrahentów na korzystniejszych warunkach finansowych. Wszystko to sprawia, że niejednokrotnie przedsiębiorcy zastanawiający się gdzie ulokować swoje oszczędności decydują się właśnie na przeniesienie niemal całego kapitału do takich państw.

Można w nich liczyć na rozmaite udogodnienia, do których zalicza się chociażby:

 • natychmiastowa rejestracja działalności gospodarczej bez konieczności zdobywania pozwoleń, licencji i spełniania innych wymogów biurokratycznych na etapie rejestracji samej firmy
 • możliwość zaklasyfikowania firmy do innej grupy czy sektora przedsiębiorstw i rozliczanie jej według innych stawek lub po prostu rozliczanie zysków według innych obwarowań księgowych
 • dostępność do licznych instrumentów finansowych pozwalających na inwestowanie kapitału przedsiębiorstwa nie tylko w lokaty bankowe, ale także inne pochodne instrumenty rynku inwestycyjnego
 • szansa nawiązania kontaktów z potężnymi międzynarodowymi firmami jak fundusze zagraniczne, poszukujące w takich rajach ciekawych spółek i przedsiębiorstw do przejęcia lub zainwestowania, ale także innych małych i średnich przedsiębiorców starających się w raju podatkowym zreorganizować prowadzoną działalność na nowo;
 • inne obowiązki odnośnie dokumentacji, archiwizacji dowodów księgowych czy mniejsza presja ze strony lokalnych organów podatkowych dająca prowadzącemu firmę świadomość czy niemal pewność, że jego firma nie zostanie teraz celem nadmiernej weryfikacji i sprawdzania.

Jednocześnie sam proces ukrywania pieniędzy jest dość powszechny i nie wszyscy przedsiębiorcy będą gotowi w ogóle się do tego przyznać w oficjalnej rozmowie. Wszystko dlatego, że lokowanie pieniędzy na kontach firm zarejestrowanych w takich krajach jest natychmiast wykrywane i piętnowane przez rozmaite agencje, także służby krajów starających się zwalczać ten preceder z całą stanowczością.

W większości wypadków schemat ukrywania zysku przed niepożądanym państwowych fiskusem wygląda podobnie i opiera się na całkowicie legalnych i teoretycznie pełnoprawnych mechanizmach rynkowych czy formach organizacyjnych spółek-korporacji:

 • międzynarodowa firma zakłada spółkę-córkę do wyspecjalizowanych działań, np. obsługi PR swojej marki, na terenie kraju uznawanego za raj podatkowy
 • po wygenerowaniu znaczącego zysku na terenie niekorzystnie opodatkowującego państwa, spółka-matka transferuje nienaturalnie wysokie kwoty do spółki-córki
 • spółka-córka otrzymuje specjalne uprawnienia lub np. licencje na używanie znaków towarowych, aby dysponować nimi na arenie międzynarodowej
 • transferowane środki charakteryzowane są w taki sposób, aby od strony formalnej mogły zostać rozliczone na poczet takich sfer działalności gospodarczej, którym przysługują specjalnie ulgi czy upusty, jak np. prawa autorskie za znaki towarowe i inne graficzne wizerunki marki
 • spółka-matka może wykazać przed lokalnym fiskusem zdecydowanie mniejszy zysk za dany okres rozliczeniowy, ponieważ zapłaciła ogromne pieniądze używanie licencjonowanych znaków towarowych i budżet ostatecznie zamknął się znacznie niższą kwotą
 • spółka-córka nie musi płacić w raju podatkowym wysokiego podatku, jest on tylko symboliczny, więc cały zysk pozostaje w grupie kapitałowej i może zostać kreatywnie zaksięgowany na poczet innych spółek, wydziałów, biur, towarzystw, podwykonawców itp.

Względy moralne i nastroje społeczne

O tzw. rajach podatkowych mówi się nie od dzisiaj, a w ostatnim czasie i po kryzysie finansowym wręcz niektóre partie polityczne i organizacje społeczne wzięły sobie za cel walkę z wyprowadzaniem podatków przez największe międzynarodowe korporacje zarabiające na danym terenie do przychylnych im podatkowo państw jak słynne Monako, San Marino czy Lichtenstein. Naturalnie pamiętać trzeba o tym, że fundusze i korporacje mają możliwość działania w różnych państwach i założenie spółki na przychylnym gruncie nie jest niedozwolone, w wolny rynek upoważnia każdy podmiot gospodarczy do prowadzenia dowolnych relacji handlowych według dowolnie dobranych stawek.

Tak samo nie jest więc zakazane transferowanie ogromnych środków z rachunków korporacji na rachunek swojej własnej spółki-córki zlokalizowanej w kraju podatkowym np. jako wynagrodzenie za licencję znaku towarowego czy własności intelektualnej. Jeśli regulacje handlowe i podatkowe raju podatkowe pozwalają na odliczanie od podatku takich zysków, wtedy firma chroni pieniądze zarobione w obcym państwie przed jego wyjątkowo wysokimi stawkami podatkowymi. Nie dziwi więc, że taki mechanizm natychmiast został uznany za jednego z winowajców chwiejącego się systemu ekonomicznego czy recesji niektórych gospodarek.

Jak nie płacić podatków i założyć firmę w raju podatkowym ?

Szacunki niektórych państw są drastyczne i mówi się o setkach miliardów ukrywanych przed fiskusem w rajach podatkowych przez niektóre międzynarodowe marki i dla polityków oraz społecznych populistów niejednokrotnie nadrzędnym celem wskazywanym w programach dojścia do władzy jest uszczelnienie mechanizmów podatkowych i ściślejsza kontrola nad rozliczeniami finansowymi spółek międzynarodowych. Naturalnie fundusze inwestycyjne i inwestorzy natychmiast deklaracje takie odczytują jako ewidentny sygnał ostrzegawczy i niejednokrotnie grożenie przedsiębiorstwom nadmierną kontrolą doprowadza jedynie do ich realnego wycofania się z rynku danego państwa, co oznacza stratę miejsc pracy i innych ekonomicznych korzyści wynikających z tytułu działania takiej firmy na własnym terenie.

Tagi artykułu
jak założyć firmę w raju podatkowym, kraj bez podatków, kraj na morzu karaibskim, optymalizacja podatkowa, raje podatkowe lista krajów, raje podatkowe w europie i na świecie, rejestracja firmy za granicą, raje podatkowe a unikanie opodatkowania, najlepsze raje podatkowe, założenie firmy w raju podatkowym, w jakim kraju najlepiej założyć firmę, raje podatkowe lista, jak nie płacić podatków

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

error: Chronimy naszą treść