Jakie są najlepsze lokaty bankowe? Ranking lokat bankowych 2019.

Lokata bankowa to bardzo popularny produkt inwestycyjny, który oferowany jest przez banki oraz inne instytucje finansowe. Ma ona na celu pozyskanie przez bank kapitału, który wykorzystywany jest następnie do udzielania kredytów. Można więc powiedzieć, że jest to swojego rodzaju pożyczka dla banku, który w zamian oferuje klientowi stosowne odsetki.

Szukasz idealnej lokaty bankowej na której możesz zarobić spore pieniądze? Sprawdziliśmy aktualne lokaty bankowe w bankach i przygotowaliśmy najlepszy ranking lokat bankowych. Możesz sprawdzić czy na lokacie bankowej zarobisz tyle co inwestując w forex lub opcje binarne. Zawsze możesz dokonać porównania czy inwestycja jest warta podjęcia ryzyka i zdobycia zdecydowanie większego kapitału? Co to jest procent składany i jak wykorzystać jego siłę?

Oprocentowanie lokaty uzależnione jest od obecnej stopy redyskontowej, która ustalana jest przez NBP. Kiedy stopa rośnie, automatycznie wzrasta również oprocentowanie lokat i kredytów bankowych. Lokaty bankowe można podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Pierwsze, po upływie terminu wskazanego w umowie są automatycznie odnawiane, zaś w przypadku drugich, środki zwracane są klientowi.

Warto wiedzieć o tym, że standardowa lokata nie jest jedynym produktem oferowanym obecnie przez banki. Stale w ich ofertach pojawiają się bowiem lokaty dopasowane do potrzeb różnych klientów, na przykład:

 • lokaty rentierskie dla osób majętnych
 • lokaty overnight dla przedsiębiorców
 • lokaty progresywne dla osób, którym zależy na większej elastyczności
 • lokaty walutowe.

Standardowa lokata terminowa

Jest to najbardziej standardowy produkt z gatunku oszczędnościowych, oferowanych przez banki w Polsce. Na podstawie zawartej z bankiem umowy, klient powierza mu swoje środki finansowe w zamian za konkretny zysk, który wynika z oprocentowania lokaty. Kiedy termin wskazany w umowie upłynie, bank zobowiązany jest do zwrócenia powierzonych mu środków wraz z ustalonym zyskiem klientowi.

Zwykle lokaty terminowe zakładane są na okres od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Istnieje możliwość zerwania umowy z bankiem przed upływem wskazanego czasu, jednak jest to rozwiązanie bardzo niekorzystne dla klienta. W takiej sytuacji otrzymuje on bowiem zwrot powierzonych bankowi środków, bez odsetek. Lokaty długoterminowe oprocentowanie ustalone mają znacznie korzystniejsze, niż w przypadku lokat z krótkim terminem. Wiele banków oferuje możliwość wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego, aby klient mógł idealnie dopasować warunki lokaty do swoich możliwości oraz preferencji.

Lokaty jednodniowe

Taki dzienny depozyt polega na ulokowaniu na lokacie kapitału na okres zaledwie jednego dnia. W przypadku większości banków, klient składa dyspozycję maksymalnie do godziny 21 jednego dnia, następnie bank pobiera z jego rachunku środki w określonej wysokości i zwraca je już do godziny 9 rano dnia następnego, wraz z należnymi mu odsetkami. Kiedyś lokaty jednodniowe były popularne, ponieważ pozwalały na uniknięcie konieczności opłacenia podatku Belki, jednak w dzisiejszych czasach ich popularność jest znikoma i znajdują się w ofercie zaledwie kilku banków.

Lokaty rentierskie

Takie lokaty to długoterminowe depozyty bankowe, które oferowane są przede wszystkim osobom majętnym, którym zależy na zyskach jeszcze przed zakończeniem obowiązywania umowy z bankiem. W ramach takiej lokaty odsetki nie są wypłacane przez bank po upływie terminu, ale w regularnych odstępach czasu. Banki oprocentowanie lokat rentierskich oferują nieco niższe, niż w przypadku tradycyjnych lokat terminowych.

Lokaty strukturyzowane

Lokata strukturyzowana to specyficzny instrument finansowy, w którym środki powierzone przez klienta bankowi lokowane są w dwóch częściach:

 • bezpiecznej, np. obligacje skarbowe
 • ryzykownej (większe ryzyko oparte na aktualnych kursach lub innych czynnikach skutkuje również większym zyskiem).

Większość kapitału klienta lokowana jest w sposób bezpieczny, aby zagwarantować mu zysk, a około 20% lokuje się w wybrane opcje giełdowe.

Lokaty walutowe

Coraz bardziej popularne w naszym kraju stają się właśnie lokaty walutowe, w których depozyt długoterminowy prowadzony jest w obcych walutach. W przypadku tego typu produktów istnieje spore ryzyko związane z wahaniami kursów poszczególnych walut. Istnieje więc ryzyko, że pomimo naliczania oprocentowania i przekazania go przez bank, kurs z dnia poprzedzającego zamknięcie lokaty okaże się bardzo niekorzystny i wartość kapitału w złotówkach będzie mniejsza, niż w dniu dokonania wpłaty.

Lokaty nocne dla przedsiębiorców (overnight)

To specyficzna odmiana lokat jednodniowych, skierowanych dla przedsiębiorców. Wolne środki znajdujące się na koncie firmowym (ponad określonym limitem) bank pobiera na czas nocy w sposób automatyczny i umieszcza je na koncie lokaty. Następnie, rano środki te zwracane są na rachunek firmowy wraz z należnymi odsetkami. Wielu przedsiębiorców korzysta z tej specyficznej formy inwestowania pieniędzy.

Lokaty progresywne

Taki depozyt terminowy gwarantuje wzrost wysokości oprocentowania wraz z upływem czasu. Odsetki od lokaty naliczane są za pełne miesiące, dlatego istnieje możliwość zerwania umowy z bankiem w każdej chwili. Zakładając lokatę progresywną warto zwrócić uwagę na fakt, że wysokość średniego rocznego oprocentowania w znaczący sposób odbiega od jego wysokości w ostatnim miesiącu.

Lokaty call

Takie lokaty stanowią depozyty bankowe zakładane przynajmniej na okres wynoszący dwa dni. Taka lokata bankowa zakładana jest bezterminowo, a kończy się  momencie, kiedy klient wypowiada umowę bankowi. Wówczas otrzymuje on zwrot środków na swoje konto bankowe wraz z należnymi mu odsetkami. Obecnie lokaty progresywne oferują przede wszystkim banki spółdzielcze. Oferta skierowana jest do grupy przedsiębiorców, którzy posiadają rachunek firmowy w banku. Jakie są warunki takiej lokaty progresywnej?

 • oprocentowanie lokaty jest zmienne
 • minimalna kwota lokaty wynosi obecnie 10 000 złotych
 • istnieje możliwość dokonywania wpłat i wypłat z lokaty, jeżeli utrzymane zostaje właściwe saldo
 • w przypadku większych kwot na lokacie istnieje możliwość negocjowania warunków oprocentowania z bankiem.

Przedsiębiorcy korzystający z tego typu lokaty mają możliwość szybkiego podejmowania gotówki, bez ryzyka utracenia oprocentowania, na którym im zależy.

Poza wskazanymi powyżej rodzajami lokat istnieje możliwość założenia lokaty celowej, na podstawie istniejących już produktów bankowych. Najpopularniejsze formy takich lokat to:

 • lokata w złoto,
 • lokata dla dziecka.

Pierwsza z nich może na przykład przybrać formę lokaty strukturyzowanej, zaś druga opiera się na systematycznym oszczędzaniu środków, które w przyszłości mają zostać wykorzystane przez dziecko w trakcie studiów, czy też na zakup nieruchomości. Najczęściej przybierają one formę polisy posagowej, ubezpieczenia lub po prostu lokaty długoterminowej.

Tagi artykułu
najlepsze lokaty bez konta, najlepsze lokaty bankowe, lokaty kalkulator, lokata dla dziecka, lokata jednodniowa lub długoterminowa, strukturyzowana, ranking lokat bankowych, rodzaje lokat bankowych, oprocentowanie lokat bankowych, rodzaje lokat bankowych, najwyższe oprocentowanie lokat, lokata bankowa w jakim banku, inwestowanie w lokaty bankowe, lokata bankowa a zysk

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

error: Chronimy naszą treść