Jak rozliczyć podatek zagraniczny z giełdy Forex i opcji binarnych ?

Podatki sprawiają, że pewna część zysku z jakiejkolwiek inwestycji zostanie pomniejszona właśnie z tytułu koniecznego do zapłacenia podatku. Razem z innymi kosztami transakcyjnymi, prowizjami czy utrzymaniem konta, opodatkowanie jest bardzo istotnym składnikiem obciążeń inwestycji, także na rynku forex. Dlatego coraz częściej osoby inwestujące w kursy walutowe decydują się na rozliczanie np. według zagranicznych regulacji podatkowych, na bardziej korzystnych warunkach. Bez względu na sposób regulowania obowiązków podatkowych, inwestor zawsze powinien mieć na uwadze zabezpieczenie się od strony czysto formalnej.

Nie da się bowiem przewidzieć, czy w danym okresie rozliczeniowym zarobi się na inwestycjach, czy może straci, więc ciężko wkalkulować ewentualny podatek w swoje prognozy finansowe. Na pewno jednak da się przewidzieć najróżniejsze wymagania organów podatkowych, jak chociażby złożenie stosownego oświadczenia PIT-38, na którym wykazuje się wszystkie zyski lub straty poniesione z tytułu kapitału pieniężnego. Dlatego pieniądze zarobione na rynku forex powinny być odpowiednio zliczane i ewidencjonowane oraz podliczane, aby w przypadku corocznego rozliczania z fiskusem problemu nie sprawiało zsumowanie wszystkich wyników osiągniętych na giełdzie walutowej.

Jak skutecznie i dobrze rozliczyć podatek od zysków na giełdzie forex?

Polskie przepisy podatkowe są w kwestii opodatkowania przychodów uzyskanych w miejscu jak giełda forex jednoznaczne i nie nadają się do wygodniejszej interpretacji – jako przychody z tytułu kapitału pieniężnego ustawodawca rozumie przede wszystkim:

  • odsetki od lokat bankowych i wkładów oszczędnościowych czy rachunków bankowych z oprocentowaniem;
  • odsetki i dyskonta z tytułu posiadanych akcji, obligacji itp.
  • dywidendy i tytuły udziału w spółkach różnego rodzaju;
  • odpłatne zbycie udziałów, praw lub papierów wartościowych;
  • realizacja praw z posiadanych instrumentów pochodnych, a zatem – realizacja praw z rynku forex także uważana jest za czynność opodatkowaną w wysokości 19%.

W przypadku, gdy inwestor forex gra na giełdzie walutowej z pośrednictwem brokera walutowego online zarejestrowanego w Polsce, nie może być mowy o korzystaniu z jakichkolwiek przywilejów względem rozliczeń i każda osoba fizyczna składająca swoje zeznanie podatkowe do lokalnego urzędu podatkowego zapłaci podatek w wysokości 19% od wykazanego zysku. Niemniej sam proces rozliczania zysków jest w tej sytuacji znacznie łatwiejszy, ponieważ to brokerzy forex mają obowiązek przesłać na początku roku kalendarzowego rozliczenie PIT-8C do swoich klientów.

W tych dokumentach wykazane są wszystkie osiągnięte we współpracy z danym brokerem zyski i straty, przez co w zasadzie rozliczenie się inwestora ogranicza się wyłącznie do przeniesienia odpowiednich wartości liczbowych z jednych kolumn na otrzymanym PIT-cie 8C do właściwego zbiorczego rozliczenia o numerze PIT-38. Termin na złożenie tego oświadczenia do właściwego sobie urzędu skarbowego to – podobnie jak w przypadku wszystkich innych deklaracji PIT dzień 30 kwietnia lub pierwszy pracujący urzędowy dzień przypadający po nim. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że także inwestycje forex, które przyniosły w danym roku kalendarzowym straty inwestorowi, muszą być wykazane na PIT-38, chociaż formalnie nie będzie odprowadzało się żadnego podatku od strat. Niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z karami nałożonymi przez stosowny nadzór fiskalny.

Jak rozliczyć podatek od gry na giełdzie oraz z takich brokerów jak 500plus, XTP, IQoptions lub forex lub opcji binarnych

Sytuacja zaczyna się jednak komplikować w sytuacji, gdy inwestowanie w waluty odbywa się z udziałem zagranicznego pośrednika, a tak jest stosunkowo często. Atrakcyjna oferta brokerów zagranicznych i ich doskonałe platformy tradingowe forex sprawiają, że wielu zainteresowanych inwestorów młodego pokolenia z Polski świadomie wybiera zagraniczne aplikacje i programy brokerskie. Oczywiście rozliczenie się z uzyskanego dochodu również jest dla takiego inwestora obowiązkowe, ale w tej sytuacji zagraniczny broker nie ma obowiązku ani zwyczaju przesyłać jakiejkolwiek wypełnionej deklaracji PIT-8C, ani nawet dokumentacji pozwalającej na szybsze i wygodniejsze potwierdzenie osiągniętych wyników u lokalnego kontrolera fiskalnego.

W takiej sytuacji inwestor walutowy posiadający konto u zagranicznego brokera, powinni pamiętać o obowiązku  rozliczenia podatku w Polsce. Wynika to z umów międzynarodowych, które Polska zawarła z większością partnerów handlowych – są to umowy dotyczące odliczenia proporcjonalnego i wyłączenia z progresją. Mimo fachowej nazwy, przepisy te w ogólnie precyzują, które przychody nie mogą być rozliczane poza krajem rezydencji podatkowej, czyli wyłącznie w Polsce i dochody z forex zostały w znaczącej większości uwzględnione właśnie jako takie. A to oznacza, że bez względu na lokalizację brokera, polski inwestor forex i tak będzie musiał odprowadzić podatek.

Jeśli jednak broker zarejestrowany jest za granicą, z całą pewnością nie dostarczy oczekiwanych dokumentów w postaci wypełnionego częściowo PIT-8C. W związku z tym posiadacze kont na zagranicznych platformach tradingowych powinni obowiązkowo zatroszczyć się o złożenie odpowiedniego PIT-u samodzielnie wypełnionego w lokalnym urzędzie skarbowym.

Przeliczanie kursów zgodnie z prawem

Szczegółowym tematem stricte powiązanym z kwestią opodatkowania jest sposób przeliczania kursu. Ostatecznie zyski generowane przez forex w dużej mierze zależne są od tego, jakie są notowania walutowe, więc do raportowania swoich zagranicznych wyników konieczne jest przyjęcie jakiegoś spójnego, jednego przelicznika walutowego. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody do wypełniania takiej deklaracji należy zawsze stosować uśredniony kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania dochodu – co niestety dla osób otwierających i zamykających często mnóstwo opcji, oznacza całkiem sporo zachodu. I znowu, warto tutaj zawczasu sprawdzić, które platformy tradingowe zagranicznych oferentów dają możliwość wygodnego i zgodnego z przeznaczeniem wygenerowania wyników i raportów finansowych za wskazany okres na rynku forex.

Tagi artykułu
podatek od zysków, wysokość podatku od giełdy, opodatkowanie zysków z giełdy, jaki podatek od zysków z giełdy?, rozliczenie podatku od zysków  z giełdy forex, opcje binarne a podatek, podatek od zysków,  kapitałowych, plus500 rozliczenie podatku, iqoptions podatek, maxitrade,

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

error: Chronimy naszą treść