Strategie inwestycji w Opcje Binarne

strategieHandel opcjami binarnymi to stosunkowy nowy sposób inwestowania pieniędzy. Opcje binarne zostały stworzone dla traderów, którzy chcą w prosty sposób przewidywać ruchy na rynkach kapitałowych – są tu tylko dwie możliwe opcje wzrost bądź spadek. Trzeba także przyznać, że opcje takie to przede wszystkim propozycja dla tych, którzy chcą dość szybko pomnożyć swój kapitał –oferowane są tutaj najczęściej bardzo wysokie dźwignie – jednocześnie jednak nie obawiają się, że go stracą. Podobnie jak w innych dziedzinach ekonomii tak i w opcjach binarnych nie ma nic za darmo. Choć opcje binarne to faktycznie instrument, który pozwala na osiąganie bardzo szybkich zysków, to jednocześnie musimy być świadomi, że każdy błąd może nas kosztować utratę całego kapitału. Oczywiście mówiąc cały kapitał mamy tu na myśli po prostu kapitał, który zainwestowaliśmy w daną opcję. Jest to więc jedna z pierwszych lekcji dotyczących strategii jaką powinniśmy zapamiętać.

Dywersyfikacja – czyli dzielenie ryzyka na różne aktywa. Dotyczy to naturalnie nie tylko opcji binarnych ale również w przypadku tego instrumentu trzeba mieć na uwadze to, że inwestowanie całego kapitału w jedno aktywo może skończyć się utratą całości zainwestowanej kwoty.

IQ Option Opinie i Recenzja

  • Licencja CySEC gwarantująca bezpieczeństwo
  • Doskonała platforma

Choć instrument wydaje się z założenia bardzo prosty to jest tak jedynie jeśli chodzi o jego zrozumienie a także pojmowanie tego w jaki sposób są dokonywane wypłaty w przypadku udanej inwestycji. Dużo trudniej instrument ten prezentuje się gdy chcemy poznać sposób w jaki moglibyśmy na nim zarabiać – najlepiej regularnie. Powiedzmy sobie jednak również uczciwie, że żadna strategia nie przyniesie nam efektów na 100% – nie liczmy także na to, że zgodnie z reklamami niektórych dostawców opcji binarnych uda nam się od razu uzyskać dochód liczony w dziesiątkach tysięcy miesięcznie. Takie dochody z pewnością są możliwe przy podejmowaniu dużego ryzyka – ciężko jednak o to by takie dochody uzyskiwać systematycznie bez względu na zmienność panującą na rynku, która czasem po prostu będzie nieprzewidywalna bez względu na przyjętą strategię oraz nasze umiejętności traderskie. Takich sytuacji niestety nie da się często przewidzieć ani opisać przy pomocy żadnej strategii.

Świece to najlepszy wskaźnik tego co dzieje się na wykresie

Świece to najlepszy wskaźnik tego co dzieje się na wykresie

Strategia ADX EMA

Przejdźmy więc do przedstawienia najbardziej znanych skutecznych strategii wśród inwestorów opcji binarnych, które jednocześnie są dość proste do zrozumienia. W tekście tym przedstawimy głównie strategie przeznaczone dla graczy początkujących – takie które są relatywnie proste.

Strategia ADX EMA to strategia, w której wykorzystujemy wykresy jednominotowe. Są to więc opcje 60 sekundowe (takie, które wygasają po 60 sekundach od zakupu opcji). ADX to Average Directional Movement Index – co w polskiej wersji oznacza to, średni kierunkowy indeks ruchu. Generalnie w przypadku tej strategii najcześciej korzysta się z 14 ostatnich świec – choć wielu inwestorów korzysta także z krótszego okresu. Trzeba tu zauważyć, że wiele strategii działa również w ten sposób, że przez to, że korzysta z nich wielu inwestorów kumuluje się ich siła nabywcza i strategia w ten sposób osiąga tak naprawdę efekt „samospełniającej” się przepowiedni. W praktyce – wielu inwestorów dostrzega sygnał kupna dla jakiejś opcji binarnej i w związku z tym cena opcji faktycznie zachowuje się w sposób zgodny z ich oczekiwaniami. Tak naprawdę średni kierunkowy indeks ruchu pozwala nam jedynie rozpoznać czy trend występuje. Warto zatem dodatkowo interpretować ten indeks przy pomocy pomocniczych linii, które oprócz samego wystąpienia trendu będą nam umożliwiać również rozpoznanie momentów, w których powinniśmy wyjść z danej inwestycji lub do niej wejść. Ten system handlu opcji binarnych jest bardzo ciekawy – nie wymaga wielkiej wiedzy a jednocześnie jest na tyle popularny, że często działa właśnie na zasadzie samospełniającej się przepowiedni.

adx

Strategia RSI

Strategia RSI to strategia, która jest również stosunkowo prosta dla początkujących traderów – pozwala ona nawet tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z opcjami binarnymi osiągać zadowalające rezultaty. Często strategia ta określana jest jako najlepsza strategia dla użytkowników początkujących. Oczywiście strategia – jak sama nazwa wskazuje – jest oparta na wskaźniku RSI – jest to tak zwany wskaźnik względnej siły. Podobnie jak w przypadku poprzedniej strategii należy tutaj przyjąć ostatnie 14 okresów do analizowania danych. Wskaźnik względnej siły może przyjmować warto z przedziału 0 do 100 – interpretujemy go w ten sposób, że im większa jest wartość tego wskaźnika – tym większe szanse na to, że zacznie się trend zniżkowy. Natomiast im mniejsza jest ta wartość tym większa szansa, że trend odwróci się na trend wzrostowy. W praktyce wygląda to tam, że w przypadku gdy opcja osiągnie okreslony poziom należy zakupić opcję PUT (czyli opcje na spadki). Dodatkowo analogicznie gdy wskaźnik osiągnie pewną wartość należy zakupić opcję CALL .Tak wygląda tak naprawdę ta strategia w wersji podstawowej – wielu traderów dokłada jednak do tego również tak zwane linie stochastyczne. Dokładając te linie na zakup opcji powinniśmy decydować się w przypadku gdy linie stochastyczne przecinają się we wskazanych miejscach. Jednocześnie oprócz przecięcia się linii powinniśmy w tej strategii brać pod uwagę również wskaźnik RSI, który w momencie zawierania transakcji powinien być powyżej 70 bądź poniżej 30.

rsi

Strategia MACS+SMA

Kolejną strategią jest strategia 5,10,15 czy 30 minutowa oparta o wskaźniki SMA oraz MACS.
Jak sama nazwa wskazuje powinniśmy stosować tutaj wskaźnik MACD – wskaźnik, który jest z powodzeniem używany zarówno przez graczy, którzy nastawieni są na długoterminowe inwestycje jak i tych, którzy kupują opcje na bardzo krótkie okresy. Przy pomocy tego wskaźnika jesteśmy w stanie określić kierunek trendu. W przypadku strategii, którą przedstawimy z użyciem obu wskaźników MACS oraz SMA jest to natomiast strategia, która jest przeznaczona raczej przy dokonywaniu inwestycji na okresy krótsze niż godzina. Wskaźnik SMA – to wskaźnik Simple Moving Average – czyli wskaźnik średniej prostej kroczącej. Podczas analizy z użyciem tych wskaźników najlepiej korzystać z wykresów świecowych, gdyż najlepiej pozwalają obserwować kierunek trendu.

Aby zastosować tę strategię powinniśmy obserwować średnie kroczące dla trendu długo oraz krótkoterminowego. Powinniśmy sprawdzić czy wykres krótkoterminowy jest położony powyżej czy też poniżej wykresu długoterminowego. W sytuacji gdy jest on powyżej powinniśmy interpretować to jako sygnał, że będziemy mieli do czynienia z trendem wzrostowym. Natomiast analogicznie – gdy linia krótkoterminowego trendu znajdzie się poniżej linii trendu długoterminowego możemy spodziewać się, że jest to początek trendu spadkowego. Jeśli więc wybrane przez nas wskaźniki pokazują, że powinniśmy spodziewać się trendu wzrostowego – powinniśmy skorzystać z opcji typu call natomiast jeśli trendu spadkowego to oczywiście powinniśmy zdecydować się na opcję PUT. Warto też stosować histogram MACD do przewidywania momentu przecięcia się poszczególnych linii to także mocny sygnał, ktory pozwala zdecydować sie na zakup opcji binarnej określonego rodzaju.

mac-sma

Strategia Price Action

Strategia Price Action niekiedy nazywana również pulsem ceny, to nic innego jak odczytywanie danych z wykresów cenowych. Od innych strategii różni się tym, że nie wykorzystuje się w tym przypadku żadnych dodatkowych wskaźników. Obserwacji podlega jedynie czysty wykres (z ang.  naked trading). Nie wyklucza to jednak także ich wykorzystania, ale służyć mają jedynie jako potwierdzenie analizy Price Action. Zwolennicy tej strategii są zdania, iż cena pokazuje wszystkie zachowania rynkowe, a wskaźniki są jedynie jej pochodnymi, które w zasadzie są niepotrzebne do wykonania poprawnej analizy. Ponadto przyjmuje się, że Price action sprawdza się w przypadku wszystkich interwałów czasowych.

Strategia Price Action oparta jest na obserwacji wykresu i wyszukiwaniu formacji cenowych w ważnych dla rynku miejscach.

Są to tzw. linie wsparcia i oporu, czyli miejsca na wykresie powodujące wyhamowanie danego kursu, a często również i zmianę jego kierunku. To więc poziom, którego dana cena nie może przebić i się niejako od niego odbija. Kiedy ustalone są już poziomu wyznacza się trend. Metod w tym przypadku jest wiele, można się też posłużyć wskaźnikami bądź liniami trendu, które rysuje się po najniższych dołkach dla trendu wzrostowego oraz po najwyższych szczytach dla wykresu spadkowego. Najpopularniejsze wskaźniki wykorzystywane do wyznaczania trendu to Smart Moving Average (średnia ruchoma) i Bollinger Bands. Po wyznaczenie trendów oraz poziomów wsparcia i oporu wyszukuje się sygnały, które są znakiem do zajęcia odpowiedniej pozycji.

Podsumowanie

Wydaje się, że udało się nam pokazać na czym mniej więcej polegają najbardziej popularne strategie używane przy handlu opcjami binarnymi. Pamiętajcie jednak, że taka wiedza z pewnością nie wystarczy do osiągania spektakularnych rezultatów – im więcej się dowiecie o strategiach tym większa szansa na osiągnięcia sukcesu i po prostu na to by zacząć zarabiać przy pomocy strategii handlu opcjami binarnymi. Pamiętajcie także, że wiele strategii wymaga podejmowania błyskawicznych decyzji w momencie gdy dostrzeżemy określone sygnały kupna bądź sprzedaży. Tutaj nie ma miejsca na zawahanie tym bardziej, że szczególnie gdy mówimy na przykład o opcjach 5 – minutowych to sygnału kupna/sprzedaży mogą być aktualne przez zaledwie kilka sekund. Aby uniknąć zawahań bądź zbyt późnego podejmowania decyzji warto zwrócić uwagę na roboty, które pozwalają na zautomatyzować proces podejmowania decyzji – przeczytacie o nich w innym naszym artykule. Warto pamiętać, że niezbędny w inwestycji jest money management który został opisany szczegółowo tutaj. Podsumowując warto zapamiętać, że tylko regularne poszerzanie wiedzy w zakresie strategii opcji binarnych może pozwolić na osiągnięcie sukcesu i podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Choć wymaga to sporo czasu – może okazać się opłacalne gdy faktycznie będziemy w stanie osiągać regularne zyski przy pomocy tych strategii.

Copyright © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bino24.pl