Strategia Price Action

Strategia Price Action, w Polsce nazywana też niekiedy pulsem ceny, to zasadniczo odczytywanie danych z wykresu cenowego. W odróżnieniu od innych znanych strategii różni się tym, że nie wykorzystuje się przy tym żadnych dodatkowych wskaźników, a obserwacji podlega tylko czysty wykres (z ang. naked trading). Nie oznacza to jednak, że nie można z nich skorzystać, ale jeśli już to mają one za zadanie jedynie potwierdzić analizę Price Action. Zwolennicy tej strategii są zdania, że cena najlepiej odzwierciedla zachowania rynku, a wskaźniki są tylko jej pochodnymi, zupełnie zbędnymi do wykonania poprawnej analizy. Przyjmuje się, iż analiza Price Action sprawdza się dobrze na wszystkich interwałach czasowych i stosowana może być z powodzeniem w przypadku handlu opcjami binarnymi.

Price Action – na czym polega ta strategia?

zaznaczenie_201Strategia Price Action oparta jest tylko na obserwacji wykresu oraz wyszukiwaniu formacji cenowych w istotnych dla danego rynku miejscach. Są to tzw. linie wsparcia i oporu. To nic innego jak miejsca na wykresie powodujące wyhamowanie kursu, a często również i zmianę jego kierunku. To więc poziom, którego cena nie jest w stanie przebić i się od niego odbija.

W momencie kiedy są już wyznaczone istotne poziomi należy wyznaczyć trend. Przyjmuje się powszechnie, iż opory, wsparcia i trendu powinno wyznaczać się na interwale wyższym od tego, na którym aktualnie odbywa się handel. Metod wyznaczania trendu  jest co najmniej kilka. Można się przykładowo posłużyć wskaźnikami bądź po prostu liniami trendu, które rysuje się po najniższych dołkach dla trendu wzrostowego i najwyższych szczytach w przypadku wykresu spadkowego. Wskaźniki wykorzystywane do wyznaczania trendu to głównie Smart Moving Average (SMA) – średnia ruchoma oraz Bollinger Bands.

Setupy Price Action

Po wyznaczeniu trendu oraz ważnych poziomów wsparcia i oporu należy wyszukać sygnałów, które są pomocne podczas zajmowania odpowiedniej pozycji. Strategia Price Action cechuje się kilkoma istotnymi układami świec japońskich, które są w tym przypadku najważniejsze. Główną zasadą jest oczywiście gra z trendem, trzeba jednak również szukać szans na wejście zgodnie z jego ruchem, a wejście na pozycję powinno odbyć się na poziomie wsparcia lub poziomie oporu. Główne setupy dające jednoznaczny sygnał na wejście do handlu prezentują się następująco:

  • Pin baryPin Bar – zdecydowanie najpopularniejszy Setup Price Action. Jest wysoce skuteczny, w szczególności jeśli wskazuje sygnał w zgodzie z trendem na linii oporu czy wsparcia. Knot tej świecy znacznie odstaje od świec ją otaczających (jest od nich dłuższych), co wskazuje na silne odrzucenie ruchu. Świeca tego typu powstaje najczęściej w momencie, gdy cena podąża w danym kierunku – mocno i dynamicznie. W pewnej chwili jednak, zwykle w pobliżu zamknięcia świecy wraca i pozostawia długi knot i jednocześnie bardzo mały korpus. Podczas określania wartości Pin Bara warto spojrzeć na knot. W zasadzie im jest on dłuższy, tym większa jest szansa, że cena wykona nagły zwrot.
  • Inside Bar – setup tego typu to przede wszystkim sygnał kontynuowania trendu i na tym należy się skupić. Świeca Inside Bar, a więc obejmowana w całości zastępowana jest przez świecę ją poprzedzającą. Taki układ mocno sugeruje dalszy ruch ceny zgodnie z aktualnym trendem. Inside Bar zdecydowanie najlepiej sprawdza się w przypadku wyższych interwałów (H1 i wyższe).
  • Fakey (fałszywe wybicie) – formacja tego typu wskazuje na odrzucenie ważnego poziomu ceny. Często dochodzi do sytuacji, w których cena początkowo idzie w jednym kierunku, a później zawracana jest z niego przez profesjonalistów, za którymi stoi duży kapitał. Ten setup składa się więc z formacji Inside Bar i następującego po  niej fałszywego wybicia. W pozycję trzeba wejść więc  po trzeciej świeczce.

Zalety strategii Price Action

Strategia Price Action posiada szereg zalet. Najważniejsze z nich to:

  • PA pozwala przede wszystkim na zrozumienie rynku, wskaźnikiem jest bowiem pochodna ceny; Price Action nie pokazuje tego co się stanie w przyszłości, ale co właśnie się stało,
  • Price Action jest systemem uniwersalnym, który działa na każdym rynku, każdym interwale czasowym i można go łączyć z wieloma różnymi strategiami,
  • PA to system dopasowujący się bezpośrednio do rynku,
  • to strategia prosta, która bazuje tylko na kilku zasadach, nietrudnych do zapamiętania; nie jest jednak najprostsza w stosowaniu, ponieważ polegać można w dużej mierze na swojej intuicyj; przy odpowiednim treningu, cierpliwości oraz poziomie wiedzy można jednak osiągać bardzo dobre rezultaty,
  • Price Action to system przejrzysty’ do analizy trzeba mieć jedynie wykres świeczkowy, dzięki czemu platforma nie jest obciążona dodatkowymi, zbędnymi wskaźnikami,
  • PA działa bez jakichkolwiek opóźnień; gra się według tego co się widzi, a nie co się sądzi.

Price Action a wskaźniki

PA zwraca przede wszystkim uwagę na dotychczasową historię ceny, a nie na jej główne czynniki wpływające na rynek. Uznawana jest więc powszechnie za metodę techniczną. Price Action to czysta forma analizy, gdyż nie bazuje na pochodnych ceny, a więc analiz matematycznych będących podstawą działania wskaźników.  Podstawą działania wskaźników technicznych, bez względu an ich rodzaj jest cena. Zwolennicy tej metody są więc zdania, że lepiej stosować cenę jako wskaźnik zamiast instrumentów od niej  pochodnych. Nie można bowiem przestać myśleć podczas handlu opcjami binarnymi.

Znajomość zasad Price Action to podstawowa metoda analizy. Warto więc ją wcześniej dobrze poznać przed wybraniem innej. wskaźniki nie są w stanie nauczyć inwestora analizy rynku czy umiejętności interpretacji wykresu ceny. Dzięki PA można natomiast zrozumieć skąd wniknęły stracone pozycje.

Price Action wpływa więc na poprawę strategii. Przed skorzystaniem z danych wskaźników warto dowiedzieć się za co są one odpowiedzialne i postarać się zrozumieć zasadę ich działania. W ten sposób można je lepiej dobierać przy okazji dbając aby nie doszło do ich niepotrzebnego zdublowania, co wprowadza niepotrzebny chaos.

Napisz komentarz

Copyright © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bino24.pl