Jak Czytać Wykres Świecowy?

zaznaczenie_223Inwestorzy doskonale do analizy technicznej wykorzystują oczywiście różnego rodzaju wykresy. Analiza ta ma na celu badania historycznych danych na temat cen w celu określenia przyszłych zmian ceny. Każdy gracz na rynku walutowym powinien więc opanować umiejętność czytania i analizowania wykresów. Dzięki temu można bowiem wskazać miejsca wzrostów i spadków w wybranym przedziale czasu oraz wyznaczyć obszary oporu i wsparcia. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje wykresów:

 • liniowy,
 • słupkowy,
 • świecowy.

Wszystkie typy wykresów mają oczywiście swoje wady i zalety. Niektóre z nich cieszą się też większą popularnością niż inne. Bardzo często stosuje się przede wszystkim wykresy świecowe. Składają się one ze świec japońskich. Nazwa ta wzięła się od ich charakterystycznego kształtu, który przypomina zwykłą świecę. Okazuje się, że każda “świeczka” daje wiele użytecznych informacji, które są niezbędne podczas przeprowadzania analizy technicznej.

Świeca i jej interpretacja

Każda pojedyncza świeca to graficzna interpretacja tego co dzieje się z daną ceną w określonym interwale czasowym. Pokazuje ona cenę:

 • otwarcia,
 • zamknięcia,
 • minimalną,
 • maksymalną.

zaznaczenie_224Poza tym każda świeca pokazuje również trend panujący w danej chwili na rynku. Świeca zbudowana jest z korpusu oraz cieni – knotów. Wyróżnia się dwa główne typy świec japońskich:

 •  świeca wznosząca (wzrostowa): korpus jest biały, a cena zamknięcia znajduje się wyżej niż cena otwarcia,
 •  świeca opadająca (spadkowa): korpus świecy jest czarny, a cena zamknięcia znajduje się niżej niż cena otwarcia.

Wynika z tego, że pojedyncza świeca obrazuje w jasny i czytelny sposób wiele informacji, w przeciwieństwie zresztą do wykresu słupkowego, który pokazuje informacje wprawdzie w podobny sposób, ale o wiele mniej czytelnie. Natomiast w porównaniu z wykresem liniowym różnica jest ogromna, gdyż ten nie przekazuje w zasadzie żadnych istotnych informacji w jednym interwale czasu.

Górna i dolna krawędź korpusu pokazują ceny zamknięcia i otwarcia pary walutowej w pojedynczym interwale czasowym, a knoty pokazują zmienność na rynku w danym okresie czasu oraz jaka była wówczas minimalna i maksymalna wartość. Poza tym korpusy świec zmieniają kolor w momencie gdy cena wzrasta lub spada, a więc obrazują sytuację na rynku danej pary walut. Wykresy świecowe wykorzystywane są przez inwestorów chętnie, gdyż są czytelne i zrozumiałe, a więc ułatwiają podejmowanie decyzji inwestycyjnych.  Polecane są też osobom początkującym, ze względy na swoją prostotę.

Rodzaje świec japońskich

Poza dwoma podstawowymi typami świec japońskich (białej i czarnej z korpusem i cieniami) wyróżnia się też kilka innych rodzajów z uwagi na ich wygląd oraz interpretację podczas analizy technicznej. Są to świece:

 • Młot,
 • Doji,
 • Marubozu,
 • Spadająca gwiazda.

zaznaczenie_225Świeca Młot posiada tylko jeden cień. Knot znajduje się poniżej korpusu, co świadczyć może na przykład o zmianie trendy spadkowego na wzrostowy (jeśli korpus jest biały, a cień znajduje się poniżej ceny otwarcia).

 

zaznaczenie_226

Świeca Doji nie posiada korpusu, a cena otwarcia i zamknięcia znajdują się dokładnie na tym samym poziomie. Może to świadczyć m.in. o braku zdecydowania inwestorów na tej parze walutowej. Ani kupujący, ani sprzedający nie mają dość dużej przewagi pozwalającej na przejęcie kontroli nad rynkiem. Ne wiadomo więc, z którą stronę pójdzie rynek.

zaznaczenie_227Świeca Marubozu z kolei nie posiada cieni (knotów), a jej pojawienie się na wykresie świadczy zazwyczaj o sile trendu wzrostowego bądź spadkowego (tutaj znaczenie ma też oczywiście kolor świecy). W przypadku świecy wzrostowej cena otwarcia jest ceną najniższą, a cena zamknięcia ceną najwyższą.  Odwrotnie jest dla świecy spadkowej.

 

zaznaczenie_228Świeca Spadająca gwiazda jest przeciwieństwem Młota – knot (cień) zlokalizowany jest powyżej ceny otwarcia, a korpus świecy jest czarny. Oznaczać może to, iż trend wzrostowy zmienia się na trend spadkowy.

Poza tym świece japońskie często tworzą na wykresach swego rodzaju formacje będąca podstawą analizy technicznej. W przypadku ich prawidłowej interpretacji mogą one w znacznym stopniu zwiększać szansę na zyskowne inwestycje.

Kombinacje świec

zaznaczenie_229Formacja objęcia (engulfing) to mocny sygnał odwrócenia trendu. Składa się ona z dwóch świec – pierwsza jest zgodna z obecnym trendem, a druga przeciwna mu. Korpus drugiej świecy powinien objąć korpus pierwszej z nich.  Niektórzy inwestorzy dodatkowo wymagają także objęcia ceni. Engulfing jest tym mocniejsze im więcej świec obejmuje.

 

 

zaznaczenie_230Zasłona Ciemnej Chmury (Dark Cloud Cover) to z kolei sygnał odwrócenia trendu wzrostowego lub jego korekty. Składają się na nią dwie świece – pierwsza wzrostowa i druga spadkowa. Druga z nich powinna otworzyć się nieco wyżej niż zamknęła się pierwsza z nich. Jej zamknięcie powinno mieć natomiast miejsce powyżej otwarcia ceny pierwszej. Im znajduje się ono bliżej otwarcia pierwszej świecy, tym sygnał zmiany jest mocniejszy.

 

zaznaczenie_231Harami to formacja składająca się z dwóch świec. Pierwsza z nich jest duża (świeca matka), a druga mniejsza (świeca dziecko). Druga powinna znajdować się w świecy pierwszej, przynajmniej w części korpusu. Może ona pojawić się zarówno w trendzie wzrostowym, jak i spadkowym. Oznacza odwrócenie trendu, ale dobrze jest to potwierdzić poprzez kolejną świecę. W sytuacji, gdy drugą świecą jest Doji formacja ta nazywana jest niekiedy Krzyż Harami.

 

zaznaczenie_233Formacja Gwiazdy Porannej składa się z trzech świec. Pierwsza z nich jest spadkowa, druga musi być mała (spadkowa lub wzrostowa), a trzecia wzrostowa – otwarta z luką. Z kolei Gwiazda Wieczorna to uformowana na szczycie Gwiazda Poranna. Obie te formacje zapowiadają zmianę istniejącego trendu. Ich siła zależy od kilku warunków:

 • im trzecia świeca bardziej pokrywa świecę pierwszą, tym mocniejszy jest sygnał zmiany trendu,
 • im większa jest luka między świecą drugą i trzecią, tym mocniejszy jest sygnał odwrócenia trendu,
 • im większy jest wolumen w trakcie formowania świecy trzeciej, tym mocniejszy jest sygnał zmiany trendu.

Czasem spotkać można się też z formacją Tweezers – dwoma świecami występującymi obok siebie. Mają one takie same wartości maksymalne lub minimalne. Są sygnałem zmiany trendu.

 

 

Napisz komentarz

Copyright © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bino24.pl